АГРОІНВЕСТИЦІЇ

АГРОІНВЕСТИЦІЇ

Для аграрного сектору одним з найбільш актуальних на сьогоднішній день питань є пошук джерел для фінансування бізнесу. Адже, на якій би стадії розвитку не знаходився аграрний бізнес, для того щоб бути конкурентним, необхідно розвиватися, а для цього слід знаходити нові джерела прибутків та інвестицій. Команда Українського аграрного центру допоможе Вам залучити додаткові інвестиції, щоб успішно розвивати аграрний бізнес.

Умовно способи фінансування аграрного бізнесу можна поділити на дві групи:

  • Класичний
  • Альтернативний.

Класичний спосіб знаходження фінансових ресурсів для розвитку бізнесу – взяти кредит в банку або працювати через фінансові лізингові компанії. У теперішніх соціально-економічних реаліях України далеко не всім аграріям доступний класичний спосіб фінансування. Причин є декілька: найвища процентна ставка на Європейському континенті, небажання розбиратися в складних та заплутаних механізмах кредитування (прихованих комісіях, неадекватних штрафних санкціях, обмеженнях щодо використання кредитних коштів), відсутність належного майна для застави або поручителів, відсутність позитивної кредитної історії в банку. З огляду на це, щодо фінансування, аграрні компанії можуть сподіватися лише на власні сили, тобто на прибуток від своєї діяльності. А це значно зменшує потенціал розвитку аграрного підприємства.

Команда Українського аграрного центру переконана, що аграрним компаніям, крім банківських кредитів, слід також використовувати й інші доступні можливості з метою отримання ресурсів для розвитку. Серед них можна виділити наступні:

Гранти

Фактично це грошові кошти, які виділяються іноземними державними або приватними структурами для досягнення певних цілей, які мають соціально значимий ефект. Гранти, як правило, виділяються на безповоротній основі, тобто отримані по ньому грошові кошти не потрібно повертати. Для отримання гранту необхідно прийняти участь у відповідному конкурсі.

Кількість грантів останнім часом значно зросла, що в першу чергу пов'язано з підвищенням активності діяльності США та країн ЄС в Україні. На сьогоднішній день більшість грантів для аграрного сектору спрямовані на досягнення таких цілей, як підвищення енергоефективності, а також розвиток малого та середнього бізнесу. Що стосується розміру гранту, то він становить від декількох десятків тисяч євро до 10 млн. євро.

Міжнародні програми та кредити міжнародних банків

Якщо ж аграрний бізнес потребує залучення більш значної суми для реалізації запланованого проекту, то слід звернути увагу на такі механізми, як співробітництво за міжнародними програмами та отримання кредиту в міжнародному комерційному банку фінансування через інвестиційні фонди, або в таких інституціях, як Європейський банк реконструкції та розвитку чи Світовий банк. Аграрний бізнес безперечно зацікавлять прозорі умови співпраці, низькі процентні ставки за користування грошовими коштами та об'єми можливого фінансування.

Для побудови в Україні експортно-орієнтованого, високоефективного, інноваційного агропродовольчого сектору необхідно використовувати всі можливі механізми залучення додаткових інвестицій.

Експерти Українського аграрного центру готові знайти для Вас необхідний баланс між класичними та альтернативними способами залучення фінансових ресурсів у бізнес Вашого життя!